Najniższe ceny w Polsce do końca 2023 ROKU  ! 

Zapraszamy na niezapomniany i aktywny  wypoczynek !

Rezerwacja ogólna

Rezerwacji można dokonywać osobiście, telefonicznie, przez e-mail:

Ośrodek:

kom. 602 703 448
Poniedziałek- piątek od 16:00 – 19:00
Sobota – niedziela 08:00 – 19:00

Rezerwacja:

kom. 606 901 531

tel. (12) 282 19 73 wew. 22

Poniedziałek – piątek 08:00 – 14:00

Forma rezerwacji oraz numer konta:

Nazwa Odbiorcy:

F.P.H.U. AMIR
ul. Sienkiewicza 4
32-065 Krzeszowice
MADOHORA

Nazwa Banku:

PeKao Rabka
Nr Konta PLN: 74 1240 4243 1111 0010 6512 4807
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL74124042431111001065124807

W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ TERMIN POBYTU

Regulamin Ośrodka Madohora


Przed wpłaceniem zaliczki prosimy o dokładną informację czy faktura zaliczkowa ma być wystawiona na osobę fizyczną czy na Firmę -obowiązek podania NIP-u firmy ! W przypadku nie podania takiej informacji, faktura zostanie wystawiona na osobę fizyczna i nie ma możliwości jej zmiany!

* Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 40% kosztu pobytu w terminie 3 dni od dnia rezerwacji na konto bankowe. Pozostałą należność proszę uregulować przelewem przed przyjazdem lub w formie gotówkowej w recepcji ośrodka w dniu przyjazdu.
Dowód wpłaty prosimy zabrać ze sobą do wglądu.

* W przypadku rezygnacji z rezerwacji pobytu zgłoszonego na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, zwrot wpłaconej zaliczki ulega pomniejszeniu o 50%, a w przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem pobytu, wpłacona zaliczka zostaje zatrzymana przez ośrodek.

* W każdym innym przypadku zwrot zaliczki następuje po potrąceniu 10% tytułem poniesionych przez ośrodek kosztów manipulacyjnych.

* Brak wpłaty zaliczki upoważnia ośrodek do odmowy przyjęcia gościa.

* Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu, wczasów, zmiany cen oraz programu pobytu z przyczyn od niego niezależnych (np. przypadki losowe, zbyt mała ilość chętnych, zmiany cen energii, paliwa itp.)

W przypadku wcześniejszego wyjazdu z ośrodka nie zwracamy opłaty wczasowej.

Prosimy podać na przelewie dane – imię, nazwisko, dokładny adres i NIP (tylko do faktury) oraz termin pobytu np. 1.05.2009, 7 – 11.03.2009.