Super  PROMOCJE – Cena  NAJNIŻSZA  na 14-dni pobytu !

Zapraszamy na niezapomniany i aktywny  wypoczynek z dietą odchudzająco-oczyszczającą  !

Serdecznie Państwa witamy!

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

 • Opiekunem, doradcą i informatorem naszych Gości jest recepcja hotelowa czynna od godz. 7.00 do godz. 21.00.
 • Doba hotelowa dla pobytów wczasowych  od godz: 12.00 do godz. 10.00 dnia następnego ; dla hotelowców od godz.16 do godz. 10.00 dnia następnego .
 • Ośrodek  ma obowiązek meldunkowy. Uprasza się naszych Gości  o okazywanie dowodu stwierdzającego tożsamość.
 • Opłata za pobyt w Ośrodku,  pobierana jest w dniu przyjazdu, o ile nie było innych ustaleń.
 • W przypadku dużej ilości gości istnieje możliwość dokwaterowania trzeciej osoby do pokoju.
 • W przypadku rezygnacji z pobytu lub jego skrócenia Ośrodek nie zwraca wniesionych opłat.
 • Ośrodek  może zwrócić 50 % opłaty za pozostałe, niewykorzystane dni pobytu, wyłącznie w przypadku nagłego zachorowania gościa, potwierdzonego przez lekarza.
 • W przypadku zwrotu za niewykorzystane wczasy potrącamy koszty manipulacyjne 50 zł/os.
 • Ze względu na to, że doba hotelowa kończy się o godz. 10.00,  życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać do godz. 9.00, w dniu w którym upływa termin najmu pokoju.  Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 • Zatrzymanie pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy gość opuści pokój do godziny 18.00, naliczona zostanie opłata za pół doby.
 • Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.
 • Ośrodek może  odmówić  przyjęcia  gościa,  który  podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył  regulamin Ośrodka, wyrządzając szkodę w jego mieniu  lub  mieniu gości albo szkodę na osobie  gości,  pracowników hotelu lub innych osób
  w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój  w hotelu.
 • Osoby odwiedzające naszych Gości mogą przebywać w pokojach od  godziny 7.00. Przed   godz. 21.00 proszone są o opuszczenie pokoi Ośrodka.
 • Za zachowanie osób odwiedzających odpowiada Gość Ośrodka.
 • Ośrodek świadczy usługi zgodnie z wykupionym pakietem. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług Gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.
 • Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu straty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji.
 • Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez powiadomienia o tym recepcji.
 • Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, Parking Ośrodka jest niestrzeżony, tylko dozorowany.
 • Gość Ośrodka ponosi  pełną  odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe  z winy jego lub odwiedzających go osób.
 • Dzieci i młodzież do 18 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 • Ze względu na niebezpieczeństwo przeciwpożarowe nie zezwala się na używanie w pokojach Ośrodka grzejników, żelazek, czajników bezprzewodowych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.  Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, komputerów, telefonów komórkowych.
 • W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palić można w miejscach oznaczonych do tego celu,  na zewnątrz Ośrodka oraz na tarasach .
 • Recepcja wydaje tylko jeden klucz od pokoju.  Za wydanie 2 klucza pobierana jest kaucja 30 PLN. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50 PLN.
 • Wymiana kompletu ręczników jest dokonywana raz na tydzień.
 • Przed każdorazowym opuszczeniem Ośrodka prosimy zamknąć okna i pokój, a klucz zostawić w recepcji.
 • Dziękujemy za zachowanie ciszy w godzinach od 22.00 do 6.00.  i nie zakłócanie  spokoju innych gości.
 • W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka a w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju Ośrodka  przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres.  W  przypadku braku dyspozycji Ośrodek przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 • Nie przyjmujemy zwierząt w ośrodku.
 • W przypadku awarii któregokolwiek z urządzeń lub obiektów ,kapsuła spa, komnata solna) oferujemy w zamian skorzystanie z innych dostępnych urządzeń gratis!

Życzymy Państwu miłego pobytu

Dyrektor Ośrodka